Page images
PDF
EPUB

macht

. CORPUS
IURIS CIVILIS

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

11137

JUL 13 1917

INDEX TITULORUM

INSTITUTIONUM DIGESTORUM CODICIS.

de abigeis D. 47, 14 C. 9, 37. de generali abolitione C. 9, 43 de abolitionibus C. 9, 42 ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus

oriminum D. 48, 16 de acceptilatione D. 46, 4 de acceptilationibus C. 8, 43 de accusationibus et inscriptionibus D. 48, 2 C. 9, 2 acq. v. adq. de actione exercitoria D. 14, 1 de actione rerum amotarum D. 25, 2 de actione pigneraticia C. 4, 24 de actione tributoria D. 14, 4 de hereditate vel actione vendita D. 18, 4 C. 4, 39 de actionibus J. 4, 6 de actionibus empti et venditi D. 19, 1 C. 4, 49 de actionibus hereditariis C. 4, 16 de actore a tutore seu curatore dando C. 5, 61 de itinere actuque privato D. 43, 19 ad exhibendum D. 10, 4 C. 3, 42 ad legem Aquiliam D. 9, 2 ad legem Corneliam de falsis C. 9, 22 ad legem Corneliam de sicariis C. 9, 16 ad legem Corneliam de sicariis et veneficis D. 48, 8 ad legem Fabiam C. 9, 20 ad legem Falcidiam D. 35, 2 C. 6, 50 ad legem Iuliam de adulteriis coercendis D. 48, 5 ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro C. 9, 9 ad legem Juliam de ambitu C. 9, 26 ad legem Juliam de vi privata D. 48, 7 ad legem Iuliam de vi publica D. 48, 6 ad legem Iuliam de vi publica seu privata C. 9, 12 ad legem Iuliam maiestatis D. 48, 4 C. 9, 8 ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de resi

duis D. 48, 13 ad legem Juliam repetundarum C. 9, 27 ad legem Viselliam C. 9, 21 ad municipalem et de incolis D. 50, 1 ad senatus consultum Macedonianum C. 4, 28 ad senatus consultum Orfitianum C. 6, 57 ad senatus consultum Tertullianum C. 6, 56 ad senatus consultum Tertullianum et Orfitianum D.38,17 ad senatus consultum Trebellianum D. 36, 1 C. 6, 49 ad senatus consultum Turpillianum C. 9, 45 ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus

criminum D. 48, 16 ad senatus consultum Velleianum D. 16, 1 C. 4, 29 de in diem addictione D. 18, 2 de ademptione legatorum J. 2, 21 de ademplione libertatis D. 40, 6 de legitima adgnatorum successione J. 3, 2 de legitima adgnatorum tutela J. 1, 15 de adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis

D. 34, 4

de adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium

statum translatis C. 7, 41 de administratione et periculo tutorum et curatorum

qui gesserint vel non et de agentibus vel conve

niendis uno vel pluribus D. 26, 7 de administratione rerum ad civitates pertinentium D.

50, 8 de administratione rerum publicarum C. 11, 31 de administratione tutorum et curatorum et de pecunia

pupillari feneranda vel deponenda C. 5, 37 de adoptionibus J. 1, 11 C. 8, 47 de adoptionibus et emancipationibus et aliis modis qui

bus potestas solvitur D. 1, 7 de adquirenda et retinenda possessione C. 7, 32 de iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda he

reditate C. 6, 30 de adquirenda vel amittenda possessione D. 41, 2 de adquirenda vel omittenda hereditate D. 29, 2 de adquirendo rerum dominio D. 41, 1 de adquisitione per adrogationem J. 3, 10 de adsertione tollenda č. 7, 17 de adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum

C. 1, 51 de officio adsessorum D. 1, 22 de adsignandis libertis C. 38, 4 de adsignatione libertorum J. 3, 8 ad legem Juliam de adulteriis coercendis D. 48, 5 ad legem Juliam de adulteriis et de stupro C. 9, 9 adversus creditorem C. 7, 36 de advocatis diversorum iudiciorum C. 2, 7 [de advocatis diversorum iudicum C. 2, 7, 20) de advocatis fisci C. 2, 8 de aedificiis privatis C. 8, 10 de aediliciis actionibus C. 4, 58 de aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris

D. 21, 1 qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem

Aeliam Sentiam D. 40, 9 de aestimatoria D. 19, 3 de agentibus in rebus C. 12, 20 de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel pa

tronis vel libertis D. 25, 3 de agricolis censitis vel colonis C. 11, 48 de agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive

rei privatae C. 11, 68 de albo scribendo D. 50, 3 de aleatoribus D. 11, 5 de aleae lusu et aleatoribus C. 3, 43 de alendis liberis ao parentibus C. 5, 25 de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel pa

tronis vel libertis D. 25, 3 de Alexandriae primatibus C. 11, 29 de alienatione iudicii mutandi causa facta D. 4,7

C. 2, 54 de alimentis pupillo praestandis C. 5, 50 de alimentis vel cibariis legatis D. 34, 1

49, 9

de alluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium de bonis quae liberis in potestate constitutis ex matristatum translatis C. 7, 41

monio vel alias adquiruntur et eorum administratione ad legem Iuliam de ambitu C. 9, 26

C. 6, 61 de lege Iulia ambitus D. 48, 14

de bonis vacantibus et de incorporatione c. 10, 10 de adquirenda vel amittenda possessione D. 41, 2 de bonorum possessione contra tabulas D. 37, 4 rerum amotarum C. 5, 21

de bonorum possessione contra tabulas liberti quac pade actione amolarum rerum D. 25, 2

tronis vel liberis eorum datur C. 6, 13 an per alium causae appellationum reddi possunt D. de bonorum possessione contra tabulas quam praetor

liberis pollicetur C. 6, 12 an servus ex suo facto post manumissionem teneatur de bonorum possessione ex testamento militis D. 37, 13 C. 4, 14

de bonorum possessione furioso infanti muto su:do de cursu publico ang ariis et parangariis C. 12, 50

caeco competente D. 37, 3 de annali exceptione Italici contractus tollenda et de de bonorum possessione secundum tabulas C. 6, 11

emporibus et exceptionibus et praescriptio- de bonorum possessionibus J. 3, 9 D. 37, 1 nibus et interruptionibus earum C. 7, 40

de bonorum possessionibus secundum tabulas D. 37, 11 de annonis civilibus C. 11, 25 de annonis et capitu administrantium vel adsessorum aliorumve publicas sollicitudines gerentium vel eorum

c. qui aliquas consecuti sunt dignitates C. 1, 52 de cadaveribus punitorum D. 48, 24 de annonis et tributis C. 10, 16

de caducis tollendis C. 6, 51 de annuis legatis et fideicommissis D. 33, 1

de calculi errore C. 2, 5 de apochis publicis et descriptionibus curialium C. 10, 22 de calumniatoribus D. 3, 6 C. 9, 46 de apostatis C. 1, 7

de adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum de apparitoribus comitis Orientis C. 12, 56

C. 1, 41 de diversis officiis et appariloribus iudicum et proba de canone frumentario urbis Romae C. 11, 23 toriis eorum C. 12, 59

de canone largitionalium titulorum C. 10, 23 de apparitoribus magistrorum militum et privilegiis de capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa eorum C. 12, 54

C. 10, 21 de apparitoribus praefecti annonae C. 12, 58

de capilatione civium censibus eximenda C. 11, 49 de apparitoribus praefecti urbis C. 12, 53

de capite minutis D. 4, 5 de apparitoribus praefectorum practorio et privilegiis de capilis minutione J. 1, 16 eorum C. 12, 52

de captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus de appariloribus proconsulis et legati C. 12, 55

D. 49, 15 de appellationibus et consultationibus C. 7, 62 de Carboniano edicto D. 37, 10 C. 6, 17 de appellationibus et relationibus D. 49, 1

de privatis carceribus inhibendis C. 9,5 de appellationibus recipiendis vel non D. 49, 5

de castrensi omnium palatinorum peculio C. 12, 30 apud eum a quo appellatur aliam causam agere com de castrensi peculio D. 49, 17 pellendum D. 49, 12

de castrensi peculio militum et praefectianorum C. 12, 36 de servitutibus et de aqua C. 3, 34

de castrensianis et ministerianis C. 12, 25 de aqua cottidiana et aestiva D. 43, 20

de regula Catoniana D. 34, 7 de aqua et aquae pluviae arcendae D. 39, 3

nautae caupones stabularii ut rccepta restituant D. 4,9 de aquaeductu C. 11, 43

furti adversus nautas caupones stabularios D. 47, 5 a quibus appellari non licet D. 49, 2

de causis, ex quibus infamia alicui inrogatur c. 2, 11 de lege Aquilia J. 4, 3 c. 3, 35

de censibus D. 50, 15 ad legem Aquiliam D. 9, 2

de censibus et censitoribus et peraequatoribus et inarbitrium tutelae C. 5, 51

spectoribus C. 11, 58 de arboribus caedendis D. 43, 27

de cessione bonorum D. 42, 3 arborum furtim caesarum D. 47, 7

de alimentis vel cibariis legatis D. 34, 1 de susceptoribus praepositis et arcariis C. 10, 72 de classicis C. 11, 13 de comitibus et archiatris sacri palatii C. 12, 13 de SC. Claudiano tollendo C. 7, 24 de argenti pretio quod thesauris infertur C. 10, 78 de cloacis D. 43, 23 ass. v. ads.

de codicillis J. 2, 25 C. 6, 36 de athletis C. 10, 54

de iure codicillorum D. 29, 7 de Atiliano tutore vel eo qui ex lege Iulia et Titia de Iudaeis et caelicolis C. 1, 9 dabatur J. 1, 20

de successione cognatorum J. 3, 5 de auctoritate et consensu tutorum et curatorum D. de cohortalibus principibus corniculariis et primipila

riis C. 12, 57 de auctoritate praestanda C. 5, 59

de collatione D. 37, 6 de auctoritate tutorum J. 1, 21

de collatione aeris C. 10, 29 de officio praefecti Augustalis D. 1, 17 C. 1, 37 de dotis collatione D. 37, 7 de iure aureorum anulorum D. 40, 10 C. 6, 8 de collatione donatorum vel relevatorum aut translade auri publici prosecutoribus C. 10, 74

torum seu adaeratorum C. 10, 28 de auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel de collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel vestimentis et statuis legatis D. 34, 2

dominicae vel civitatum vel templorum C. 11, 74 de auro coronario C. 10, 76

de collatione fundorum patrimonialium et emphyteuti

corum C. 11, 65 B.

de collationibus C. 6, 20

de collegiatis et chartopratis et nummulariis C. 11, 18 de bonis auctoritate iudicis possidendis seu venumdan de collegiis et corporibus D. 47, 22 dis et de separationibus C. 7, 72

de collusione detegenda D. 40, 16 C. 7, 20 de bonis damnatorum D. 48, 20

de agricolis censitis vel colonis' C. 11, 48 de bonis eorum qui ante sententiam vel mortem sibi de colonis Illyricianis C. 11, 53

consciverunt vel accusatorem corruperunt D.48, 21 | de colonis Palaestinis C. 11, 51 de bonis mortem sibi conscientium C. 9, 50

de colonis Thracensibus C. 11, 52 de bonis libertorum D. 38, 2

de comitibus consistorianis C. 12, 10 de bonis libertorum et de iure patronatus C. 6, 4 de comitibus et arohiatris sacri palatii C. 12, 13 de bonis maternis et materni generis C. 6, 60

de comitibus et tribunis scholarum C. 12, 11 de bonis proscriptorum seu damnatorum C. 9. 19 de comilibus qui provincias regunt C. 12, 14

26, 8

de comitibus rei militaris C. 12, 12

de contrahenda emptione C. 4, 38 de quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum de contrahenda et committenda stipulatione C. 8, 37 largitionum et rei privatae C. 12, 6

de contraria tutelae et utili actione D. 27, 4 de apparitoribus comitis Orientis C. 12, 56

de contrario iudicio C. 5, 58 de officio comitis Orientis C. 1, 36

de conveniendis fisci debitoribus C. 10, 2 de officio comitis rerum privatarum C. 1, 33

de lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Libode officio comitis sacrarum largitionum C. 1, 32

niano D. 48, 10 de officio comitis sacri patrimonii C. 1, 34

ad legem Corneliam de falsis C. 9, 22 de commeatu C. 12, 42

ad legem Corneliam de sicariis C. 9, 16 de commerciis et mercatoribus C. 4, 63

ad legem Corneliam de sicariis et veneficis D. 48, 8 comminationes epistulas programmata subscriptiones de cohortalibus principibus corniculariis et primipilaauctoritatem rei iudicatae non habere C. 7, 57

ribus C. 12, 57 de lege commissoria D. 18, 3

creditorem evictionem non debere c. 8, 45 commodati vel contra D. 13, 6

de crimine expilatae hereditatis C. 9, 32 de commodato C. 4, 23

de crimine peculatus C. 9, 28 communi dividundo D. 10, 3 C. 3, 37

de crimine sacrilegii C. 9, 29 de servo communi manumisso C. 7, 7

de crimine stellionatus C. 9, 34 communia de legatis et fideicommissis et de in rem de cupressis ex luco Daphnensi vel Perseis per Aegypmissione tollenda C. 6, 43

tum non excidendis vel vendendis C. 11, 78 communia de manumissionibus C. 7, 15

de curatore bonis dando D. 42, 7 communia de successionibus C. 6, 59

de curatore furiosi vel prodigi C. 5, 70 communia de usucapionibus C. 7, 30

de curatoribus J. 1, 23 communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum de curatoribus furioso et aliis extra minores dandis D. 8, 4

D. 27, 10 communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae de curiosis C. 12, 22 quam communi dividundo C. 3, 38

de cursu publico angariis et parangariis C. 12, 50 de communium rerum alienatione C. 4, 52

de custodia et exhibitione reorum D. 48, 3 de compensationibus D. 16, 2 C. 4, 31

de custodia reorum C. 9, 4 de concubinis D. 25, 7 C. 5, 26 de concussione D. 47, 13

D. de condicionibus et demonstrationibus et causis et mo

dis eorum quae in testamento scribuntur D. 35, 1 de damno infecto et de suggrundis et protectionibus de condicionibus insertis tam legatis quam fideicom D. 39, 2 missis et libertatibus C. 6, 46.

debitorem venditionem pignoris impedire non posse C. de condicionibus institutionum D. 28, 7

8, 28 de condictione causa data causa non secuta D. 12, 4 de debitoribus civitatum C. 11, 33 de condictione ex lege D. 13, 2

de decanis C. 12, 26 de condictione ex lege et sine causa vel iniusta causa de decretis ab ordine faciendis D. 50, 9 C. 4, 9

de decretis decurionum super immunitate quibusdam de condictione furtiva D, 13, 1 C. 4, 8

conccdenda C. 10, 47 de condictione indebiti D. 12, 6 C. 4, 5

de decuriis urbis Romae C. 11, 14 de condictione ob causam datorum C. 4, 6

de decurionibus et filiis eorum D. 50, 2 de condictione ob turpem causam C. 4, 7

de decurionibus et filiis eorum et qui decuriones hade condictione ob turpem vel iniustam causam D. 12,5 bentur quibus modis a fortuna curiae liberentur de condictione sine causa D. 12,7

C. 10, 32 de condictione triticaria D, 13, 3

de decurionibus et silentiariis C. 12, 16 de conditis in publicis horreis C. 10, 26

de dediticia libertate tollenda C. 7, 5 de locatione et conductione J. 3, 24

de procuratoribus et defensoribus D. 3, 3 locati conducti D. 19, 2

de defensoribus civitatum C. 1, 55 de locato et conducto C. 4, 65

de delatoribus C. 10, 11 de conductoribus et procuratoribus sive actoribus prae depositi vel contra D. 16, 3 C. 4, 34

diorum fiscalium et domus Augustae C. 11, 72 de desertoribus et occultatoribus eorum C. 12, 45 de conductoribus vectigalium fisci C. 10, 57

de dignitatibus C. 12, 1 de confessis D. 42, 2 C. 7, 59

de dilationibus C. 3, 11 de confirmando tutore C. 5, 29

de feriis et dilationibus et diversis temporibus D. 2, 12 de confirmando tutore vel curatore D. 26, 3

de discussoribus C. 10, 30 de coniungendis cum emancipato liberis eius D. 37, 8 de distractione pignorum C. 8, 27 de consensu obligatione J. 3, 22

de distractione pignorum et hypothecarum D. 20, 5 de consortibus eiusdem litis C. 3, 40

de diversis officiis et apparitoribus iudicum et probade pecunia constitula D. 13, 5

toriis eorum C. 12, 59 de constituta pecunia C. 4, 18

de diversis praediis urbanis et rusticis templorum et de constitutionibus principum D. 1, 4

civitatum et omni reditu civili C. 11, 70 de legibus et constitutionibus principum et edictis C. 1, 14 de diversis regulis iuris antiqui D. 50, 17 de legibus senatusque consultis et longa consuetudine de diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus C. D, 1, 3

1, 23 quae sit longa consuetudo C. 8, 52

de diversis temporalibus praescriptionibus et de accogde consulibus et non spargendis ab his pecuniis et de sionibus possessionum D. 44, 3

praefectis et magistris militam et patriciis C. 12, 3 de dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum de officio consulis D. 1, 10

conveniatur C. 5, 52 de appellationibus et consultationibus C. 7, 62

de rerum divisione et qualitate J. 2, 1 de litis contestatione C. 3, 9

de divisione rerum et qualitate D. 1, 8 de contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos de divisione stipulationum J. 3, 18

et inhibendis donationibus in eos faciendis et ne de divortiis et repudiis D. 24, 2 administrationis tempore proprias aedes aedificent divortio facto apud quem liberi morari vel educari desine sanctione pragmatica C. 1, 53

bent C. 5, 24 de contrahenda emptione et de pactis inter emptorem de doli mali et metus exceptione D. 44, 4

et venditorem compositis et quae res venire non de dolo malo D. 4, 3 C. 2, 20 possunt D. 18, 1

| de domesticis et protectoribus C. 12, 17

« PreviousContinue »