Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

-

11. Cicero, der das prätorische Edict über die bonorum possessio einmal kurz das edictum de hereditate nennt (Verr. II. 1. $. 143): „dicetis eundem conscripsisse, qui illud edictum de hereditate“, – erwähnt unser Institut vielfach:

a. bloß unter dem Namen possessio :

Top. 18: non videtur ex edicto praetoris secundum eas tabulas possessio dari ..... ut secundum servorum secundum exulum secundum puerulorum tabulas possessio videatur ex edicto dari.

Top. 50: si statuissemus, ex edicto secundum eas tabulas possessionem dari, quas is instituisset cui testamenti factio nulla esset.

Verr. II. 1. $. 113. (aus dem Verrinischen Edict): nec petitionem nec possessionem dabo.

S. 114: ita secundum eum possessio daretur.

S. 115: si habuisset iste edictum, quod ante istum et postea omnes habuerunt, possessio Minuciae genti esset data. S. 117 si protulerit, uno signo ut sit minus, quam ex lege oportet, non des possessionem. S. 123 impetrant, ut ne iurent: dat his possessionem. id ego non reprehendo. 8. 124. das possessionem ei, qui non iuravit; concedo: praetorium est. adimis tu ei, qui iuravit. $. 137: nova iura, nova decreta, nova iudicia petebantur: „mihi det possessionem, mihi ne adimat.“ (Dies bezieht sich offenbar zurück auf S. 124.)

b. unter dem Namen hereditatis possessio. Verr. II. 1. S. 117. item ut illo edicto, de quo ante dixi, in Sicilia de hereditatum possessionibus dandis edixit idem, quod omnes Romae praeter istum,

S. 118: sicut modo in illo capite Anniano de mulierum hereditatibus, nunc in hoc de hereditatum possessionibus.

eod. non enim hoc potest hoc loco dici, multa esse in provinciis aliter edicenda : non de hereditatum quidem possessionibus, non de mulierum hereditatibus.

S. 124: itaque ei Verres possessionem hereditatis negat se datarum.

II. 3. S. 16: scio te Romae, cum praetor esses , edicto tuo possessiones hereditatum a liberis ad alienos, a primis heredibus ad secundos (cf. II. 1. §. 104–114.], a legibus ad libidinem tuam [8. h. statt des oportet, worauf die bisherigen Edicte gingen, „utrum possessorem esse oporteat“: bei Verres die Zutheilung an den Geld zahlenden Sachbes fißer qui se dicat heredem esse II. 1. S. 114118.] transtulisse. Scio te edicta superiorum omnium correxisse et possessiones hereditatum ....

pro Flacc. 34. S. 85: ut istius hereditatis, iam Globulo praetore, Flacci nomine petita possessio est.

Philipp. II. 25. §. 62: quid ego istius decreta, quid rapinas, quid hereditatum possessiones datas, quid ereptas proferam ?

ad Attic. VI. 1. alterum quod sine edicto

satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis magistris faciendis vendendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent.

Orat. part. §. 98: cum hereditatis sine lege aut sine testamento petitur possessio.

c. unter dem Namen bonorum possessio 32) oder possessio bonorum.

ad fam. 7. 21: sponsionem illam: „si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor ex edicto suo mihi dedit.“

Verr. I. §. 12. Cuius praetura urbana aedium 32) Wenn auch später in der classischen Zeit der Name bonorum

possessio überwiegend geworden ist, so wird dabei doch immer hervorgehoben, daß hereditatis und bonorum possessio an sich einerlei sei, fr. 3. §. 1. b. t. „bereditatis autem bonorumve possessio“. Fr. 26. g. 11. de cond. ind. 12. 6. ,,hereditatis vel bonorum possessori“, auch wohl fr. 61. de adm. tut. 26. 7. (f. unten Ziff. 73. und Ziff. 63. A. 87.) Zu weit bin ich früher (Bon. poss. I. S. 100. A. 1.) in der Ansicht gegangen, daß der ursprüngliche Name „her. Poss.“ war. Dies läßt sich nicht nachweisen, nur das steht fest, daß er früher mehr gebraucht worden ist als später. - [In dem fr. 26. §. 11. de cond. ind. ist hereditatis die Lesart von F. 1, während F. 2 und andere Handschriften so wie die Basiliken (o xaneovóuos) herede lesen, was auch die Bedsche Ausgabe aufgenommen hat. Gewiß ist hereditatis, wie auch die Mommsen'sche Ausgabe liest, das Richtige. Vgl. auch meine Bon. Poss. II. 2. S. 203. Anm.] Durch die Stellen des Textes berichtigt sich auch die Ansicht Savigny's, welcher zweifelt, ob jemals der Ausdruck: bonorum possessio von Cicero gebraucht worden sei, und dann in den Nachträgen nur die Stelle ad famil. beschränkend zus fügt; Verm. Schr. I. S. 164.

sacrarum fuit publicorumque operum depopulatio ; simul in iure dicundo, bonorum possessionumque contra omnium instituta addictio et condonatio.

pro Cluentio $. 165: intestatum dico esse mortuum, possessionemque eius bonorum praetoris edicto huic illius sororis filio .... datam.

Fragm. orat. I. pro C. Corn. 18. (Or. p. 450): non Cn. Dolabella C. Volcatium, honestissimum virum, communi et quotidiano iure privasset. Non denique homo illorum et vita et prudentia longe dissimilis, sed tamen nimis in gratificando iure liber, L. Sisenna, bonorum Cn. Cornelii possessionem ex edicto suo P. Scipioni, adolescenti summa nobilitate eximia virtute praedito, dedisset.

12. Die zwei Hauptstellen Cicero's über die bonorum possessio, aus denen wir den eigentlichen Aufschluß über die ganze Lehre zu entnehmen haben, sind Verr. II. 1. §. 114 -- 119. und Orat. part. 98. Beginnen wir mit jener Stelle 33).

Posteaquam ius praetorium constitutum est, semper hoc iure usi sumus: „si tabulae testamenti non proferrentur, tum uti quemque potissimum heredem esse oporteret, si is intestatus mortuus esset, ita secundum eum possessio daretur.“ Quare hoc sit aequissimum, facile est dicere, sed in re tam usitata satis est ostendere, omnes antea ius ita dixisse et hoc vetus edictum translaticiumque esse. XLV. 115. Cognoscite

33) Die Capitel- und Paragrapheneintheilung ist hier ohne

Berücksichtigung des Inhalts gemacht worden, indem die neue Erzählung offenbar mit posteaquam beginnt, also auch hier das Cap. 45. (S. 115.) anfangen müßte.

« PreviousContinue »