Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

CURANTE ET IMPRIMENTE A. J. VALPY, A. M.

1825.

TO THE

Q. HORATII FLACCI

CARMINUM

LIBER IV.

ODE I.

AD VENEREM.

Maximo interjecto intervallo Horatius, Augusti hortata adductus, quartum

hanc libellum in bonorem privignorum ejus edit: (sic auctor Vitæ Horatii :) quare soavissima Allegoria usus, se apnd eum excusat ob alieniorem ætatem rei ludicræ jam minus idoneum ; quin et banc provinciam Paulo Maximo ornatissimo juveni tradendam censet. Ad ultimum tamen fatetur langni. dulam amoris flammam sibi adhue identidem revirescere. (Mihi sic videbator: cum semel placuisset novam librum edere, in eum conjectum esse quicquid ad manus erat. Dilogia hic quidem non placet. Gesn.) INTERMISSA, Venus, diu,

Rursus bella moves ? Parce, precor, precor.

Interrupta dudum Venus, iterum prælia indicis. Abstine, oro obtestorque. Non

Deest hæc Ode Editioni Sanad. Hic codex Laurent. Torrentii habet, Car. minum Liber quartus ad Fabium Maximum, haud dabie ob Maximi mentionem in hac prima Ode factam. Codd. ap. Fabric. et Steph. Diatr. sect. III. Ad Paulum Maximum.-1 Intermissa Venus diu sine distinctione fere edd. Dis. tinguit Bentleius post Intermissa, et ita edd. Pulmanni 1564. Frellonii 1559. Vincentii 1571. et Lubinus, Cerutus in Paraphrasi, et Ascens. Chabot. in Commentt. Intermissa referunt ad bella. Sic etiam Jani, Bipont. Mitsch. Wetzel. Wakef. Comb. et Kidd.—2 . Post moves interrogationis signum multi ponuot,

NOTE Metrum idem quod 1. Od. 3. petuo credidit Augustus, ut non mo.

1 Intermissa] Suetonius in Vita Ho- do Sæculare Carmen componendum ratii ita scribit: 'Scripta quidem ejus injunxerit, sed et Vindelicam victousque adeo probavit, mansuraque per- riam Tiberii Drusique privignorum;

5

Non sum qualis eram bonæ

Sub regno Cinaræ. Desine, dulcium
Mater sæva Cupidinum,

Circa lastra decem flectere mollibus
Jam durum imperiis. Abi

Quo blandæ juvenum te revocant preces.
Tempestivius in domum

Pauli, purpureis ales oloribus,

10

sum qui eram sub dominio benigne ('inaræ. Crudelis parens amorum suavium, parce me intractabilem subjicere dulcibus imperiis, circa decem lustra. Ito quo in. cilant te rota adolescentium amore plena. Opportunius lascivies in ædibus Pauli

etiam Bentl. et Gesn. Sed rectius ap. Lamb. Cruq. Torrent. Steph. Heins. Cuning. &c. punctum est. Nam est querela potius s. exclamatio, quam in. terrogatio.' Jani.—4 Cynara, Cinere, Citare, variantes ap. Jani. Cinare Bentl. Cuning. et edd. recentt. Gr. est Kuvápa.-9. Tempesticior emend. Cun. Dulla necessitate.' Jani. in domo multi codd. Harl. 2. 3. 4. 6. Altt. 1.2. Lips. 1. Lips. 2. a m. s. Lips. 3. Fran. Helmst. item Porphyr. Venett. Locher. Ascens. Maret. Basill. Lamb. Cruq. Torr. Fabr. Heins. H. et Ro. Stephb. Fab. Dacer. Sivr. Sed in domum aliqnot Lamb. duo Bersm. Pulmanni Gemblac. 2. et Hupn. Sax. Bentleii Græv. Regin. Galiens, Batiel. et Bodl. 1. 2. Harl. 1.5. Mentel. Lips. 2. a m. pr. Dess. 2. Et sic Bentl. Cun. Baxt. Gesn. Zeun. Jones. Jani, Bipont. Wetzel. Wakef, et Kidd. • Bene omnino ; nam cum doctius et exquisitius (et sic vix a librario) est comissari in domum, quam, in domo ; tum abi, vs. 7. purpureis ales oloribus, vs. 10. et quæris, vs. 12. aperte comissari de motii ad locum accipi jubent.' Jani.—10 • Pro purpureis, marmo. reis emend. Lamb. in edit. priori, quia non sint olores purpurei. Nam non putabat. purpureum'simpl. pro pulchro dici posse, nisi pulchritudo ad pur. pureum colorein accederet. Contra ‘marmoreum colorem’ ap. Lucr. dici

NOTÆ eamque coëgerit propter hoc tribus Hic appellat' bonam,' vel significans carminum libris ex longo intervallo forma egregiam et perfectam, vel quartum addere.' In hoc tamen libro quia immunis ei placuerat, ut scribit quarto nonvullæ sunt Odæ quas con- ipse citato loco, id est, sine ulla præstat esse factas ante quasdam priori- miorom spe, ceterisque amatoribus bus libris contentas : v. g. XII. hujus antepositus fuerat. libri ante i. Od.3. Intelligendus forte 5 Mater sæva Cupidinum] Hunc ver. est Suetonius de edito in lucem po- siculam jam posuit lib. 1. Od. 19. tius quam de conscripto post alios Vide ibi Not. tres quarto hoc libro.

6 Circa lustra decem] De lustro 2 Purce, precor] Per ætatem se ex- Not. II. Od. 4. in fine. Est spatium cusat: abiisse juveniles nimirum lu- quinque annorum : hinc annum ætados et artes, quibus pollebat dum tis suæ quinquagesimum notat Poëta. amabat Cinaram meretricem specio. Vide Alex. ab Alex. v. 27. Just. Lips. sam inprimis, et ab ea diligebatur Elect. 1. 27. maxime. Iliam vocat protervam' 10 Pauli Maximi] Paulus Fabius 1. Epist. 7. 'rapacem' Epist. 14. Maximus Consul Romæ fuit anno ur

Comissabere Maximi,

Si torrere jecur quæris idoneum.

Marimi; illuc i velox cycnis purpureis, si cupis aptum hepar inflammare. Is enim

pro candido ; item nota esse marmoream cervicem,' marmoreum collum,' &c. Sed in edit. poster. ipse mutavit sententiam, quia purpureis sit lectio omnium codd. item Servii ad Virg. Æn, 1. 591. furfureis aliquando conjecerat Cruq. sed mox, quam ineptum hoc esset, ipse senserat. Post idem Cruq. emend. ac edidit Porphyreis, ejus lectionis vestigia in codd. Blandd. sibi visus reperisse, et explicat: “Veneri sacris,' quod Cythera insula olim Por. phyris vocata : vid. Plin. iv. 12. Dum dubium sit, an recte formetur a Por. phyri gentile Porphyreus :' tum non opus bis omnibus; nam optime habet purpureis.' Jani.-11 Comessabere, vel Commessabere, b. 1. et alibi, omnes propemodum codd. ac editt. vett. Et vulgo hodie in editt. est comessabere. Sed Comissabere per simplex met i, tres Blandd. Cruq. et sic Lanıb. edit. poster. Cruq. Heins. Rutgers. Bentl. Cun. Baxt. Gesn. et Jon. Comassabere emendarat Fulv. Ursin. in cod. Faërn. Lamb. et sic ipse Lamb. ed. pr. quia sit a Gr. xwudSew. 'Sed ab hoc ipso recte comissari, uti a natpiás elv, patrissare. Vid. Burm. ad Petron. Lxv. p. 424. Comitabere Mentel. ex errore, quo tamen proditur lectio Comissabere. Commiscebere emend. Sivrius, qui ita sibi rem informat: vidisse Horatium cycnos colludentes; igitur, cum sub unins illorum specie latere VeDerem, ac sibi insidiari, putasset, eam abire jussisse ad Maximum : tempes: tivius in domo Maximi commiscebere oloribus ales' h. sub alitis forma latens. Cui mortalium, præter Cl. Sivrium, tale quid in mentem venire poterat? Offendebatur Vir doctiss. forma lyrica : ales oloribus. Quæ quam justa scilicet sit causa emendandi, facile intelligas.' Jani. Comessabere etiam

NOTÆ

bis conditæ 743. cum Iulo Antonio, ratio, quod rubræ tinctura melle, cap. ad quem est inscripta sequena Ode. didæ autem oleo albo confecta esset. Vetus codex titulum quarto huic li. Xenoph. Cyrop. VIII. Cyro fuisse ait bro præfert: Ad Fabium Maximum, tunicam e purpura semi-albam vel Torrentio teste.

albo distinctam: χιτώνα πορφυρούν Purpureis ales oloribus] Venus curra ueobdevkov. Forsitan et color purpuvecta ab oloribus tracto, atque alitis reus attribuitur cycnis Venerem tra. modo rolans et celeriter decurrens. hentibus, qui ipsius Veneris est, per Vide ui. Od. 28.

hypallagen. Apud Anacreontem 'A. Purpureis] Magna contentio de ista opodion Toppupa. voce, cam cycni plane sint candidi, 11 Comissabere] Comissari proprie non purpurei. Vel, purpureus voca. est post cænam et epulas jocari, lu. batur omnis color valde nitens, qua- dere, lascivire : quanquam et signifi. lis est cycnorum candor : unde et nix cat post cænam luxuriose iterum epupurpurea dicitur ab Albinovano. Vel, lari. Sueton. Vitell. cap. 13. Epulas quod purpura etiam alba quædam quadrifariam dispertiebat, in jentaerat. Plutarch. in Alexandro, refert cula, prandia, cæpas, comensationes. Hermionicam purpuram apnis ferme 12 Jecur] In jecore sedes amoris ducentis repositam suum adhuc colo. ac libidinis. Vide 1, Od. 13. et 25. rem servasse ; cujus hæc afferebatur

« PreviousContinue »