Page images
PDF
EPUB

ftato. primum exegit Conft. M. vel, ut alii malunt , Constantius ; (5) L. 1. C. Theod. de teftam. don codicill. Poftea Theodofius vul go dicitur generatim in omnibus codicillis teftes desiderasse , ob L. ult. S. ult. C. de Codicill. Sed jam Jacobus Gothofredus animadvertit , $. ultimam illius legis non esse Theodosii, verum a Triboniano adfutam, quod etiam ex L. 7. C. Theod. teftam. codicill. clariffime patet. An teftes etiam in codicillis, teftamento confirmatis exegerit Juftinianus , adhuc sub judice lis eft. Plerique adfirmant ob L. 28. S. I. Cod. de teftam. L. ult. C. de codicillis : sed non contemnendis rationibus id negat laudatus Boehmerus. Dis alleg. 1, 27. feq. p. 26. feq.

(f) Vulgo , jam Diocletiani tempore cette ad

hibendos fuiffe codicillis, colligunt ex L. 21. C. de fideicomm. Sed conferagur Boehm. Difs. alleg. 1, 25. p. 24•

FINI S.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
« PreviousContinue »