Page images
PDF
EPUB

HEINECCII JC.
CONS. AULÆ REGIÆ PRUSS.
& in Ill. Viadrina Pand. & Phil.

Rat. & Mor. Prof. P. Ord.
ANTIQUITATUM

ROM A N A R U M
JURISPRUDENT I AM IL LUSTRANTIUM
S Y N T AGM A

fecundum ordinem
INSTITUTIONUM JUSTINIANI

digeftum ,
IN QUO MULTA JURIS ROMANI
atque Aultorum Veterum Loca explicantur ,

atque illustrantur.
PARS PRIMA.

VENETIIS, MDCCLXIV,

Ex Typographia Balleoniana.
Superiorum Permissn , ac Privilegiis,

[ocr errors]

iii

PRÆFATIO

Ν ο ν Α LECTORI BENEVOLO

[ocr errors]

S. P. Ræter ea , quæ olim huic libello verbosius præfatus sum , jam quoque funt , LECTOR , quæ paucis te

volo. Qua Occatione ille mihi olim fubitanea veluti opera natus fit , ex vetere præfatione , fi me mineris, didicisti. Fata tunc illi longe alia, quam quæ expertus est , ominabar. Non dubitabam enim , quin, quum plerique alieno ab his studiis animo effe foleant , libellus non nisi meis, quibus illum destinaveram, auditoribus utilitatem aliquam adlaturus, adeoque extra academiæ in qua tunc publice docendi munere fungebar Halensis pomæria non multum consequuturus eflet celebritatis. Enimvero aliter accidit, ac quidem exiftimaveram. Vix enim prælo exierat opusculum, quum & exteri in ephe.

[ocr errors]

me

meridibus publicis institutum meum probarent , & ipsum libellum commendarent unice. Fuerunt etiam qui fe eo non parum adjutos esse, litteris ad me datis , significarent. Fuerunt, qui illum in hac ac exteris academiis, publice enarrarent , fuisque illustrarent interpretationibus Fuerunt denique , ut fit, qui in libellis & schedis suis, mea , vel fuppreffo aucoris nomine, exscriberent, vel çum honoris præfatione citarent, vel nævos quofdam, sive veros, five fibi ita visos, candide indicarent ; quibus ego me magis obftri&um fateor , quam illis, qui mihi laudes , quas non agnosco, admetiri non dubita . runt. Inter hæc omnia libelli exemplaria paucos intra annos distracta funt, meque jam monet bibliopola in quem, dissipato bibliopolio novo, jus vendendi , opusculum, translatum eft , ut fi quid in scriniis esset quod addendum putem , id fecum commupicare non dubitem, ast ita tamen componam rationes , ut forma libri non multum immutetur. Statim ergo sub incudem illum revocavi , & nihil feci reliqui , ut multo concinnior çmendatiorque, prodiret in lucem

Quid præstiterim , paucis accipe. Næ vos , qui vel operarum incuria, vel culpa mea, quamvis levissima, priori editioni hæferunt, severislima cura fuftuli ; Auctorum loca accuratiffime citavi; quædam non fatis firmata , novis nunc testimoniis ftabilivi; adjeci hinc inde observationes, quæ deefse videbantur ; quibusdam , de quibus amplius deliberandum censui , induxi lituram, Mutavi etiam nonnunquam fententiam , a nemine monitus, & solo veritatis ftudio , quod rebus omnibus anteferre foleo , addu&us. Quædam amicorum, do&orumque virorum monitu correxi, fi quando eos acu tetigisse deprehendi. Nunquam enim mihi adeo placui, ut huo mani quidquam a me alienum ducerem , Denique quum a quibusdam non ex merito vellicari me animadverterem , operam etiam dedi , ut mea vindicarem modeste . Exemplo efle poterunt, quæ contra Virum Clariffimum , B. BRANCHU, jureconsultum Lugdunensem disputavi . Bis me vir docus erroris postulavit în elaboratiffimis , quas evulgat , obfervationibus juris'. Sed utroque loco eum non errorem deprehendiffe ,

* 3

fed

« PreviousContinue »