Page images
PDF
EPUB

Scipio Gentilis fingulari de lege regin oratione; Schookio abunde fatisfecit doctiss. Hy berus Digreff.1, 16. feq.

LXIV. Res ita fe habet. Quum Auguftus LXIV. omnia inteftinis fessa dissidiis nomine princi- Quid de pis in poteftatem fuam recepisset ; Senatus ea vere æque ac populus ei sensim plures honores de dum. crevit, & inodo hanc, modo illam fes xupio partem detulit. Sic anno U. C. DCCXXIV. ei concessa tribunicia poteftas per omnem vitain; cautumque, ut ad Auguftum provocare jus esset, utque ipse in omnibus judiciis suffragium Minervâ ferret. Dio Cafs. Hift. LI, po 513: Mox anno U. C. I5CCXXVII. consu. latu feptimo, folutus est Auguftus legibus, idque denuo reperitum anno V.C. Iɔccxxx. Dio, Lll,p.582. LIV, p. 591. Quod tamen non de omnibus omnino legibus, sed de lege Cincia intelligendum esse, recte monet Ger. Nood. de jure summi Imp. de leg. reg. p. 777. Porro anno U. C. IɔccxXXI. eidem , undecimuin confuli, permissum eft a fenatu , ut proconsul femper esset , liceretque ei, quotiescumque vellet, ad fenatum referre, denique in provinciis major esset ejus, quam præfectorum, auctoritas. Dio LIV, p. 594. Quin anno 1o CCXXXV. facultatem ei dederunt , emendandi omnia fuo arbitrio , ac leges, quas vellet, ferendi. Dio LIV, p. 604. Ut alia prætermittam hujus generis complura , quæ ab aliis ac potislinum Jo. Fridr. Gronovio in Orat. de lege regia collecta funt diligentius.

LXV. Hæc itaque,aliaque SC.in gratiam Au- LXV.Lex gufti fubinde fatia , poftea repeti consueverant Regia re

quca

petita.

rium.

[ocr errors]

quoties quotiescumque novi Imperatores inchoabant novu au imperium. Sic de Vespasiano Tacit. Hif.IV, spicaba. 3. Tum Senatus omnia , principibus folita tur impe. vespasiano decrevit . Quæ de lege regia re

ete interpretatur Pichena . Unde adparet , quæcumque senfim Augusto detulerat fenatus , ea polt Tiberio , aliisque principibus fuisse decreta. Omnia ergo illa SC. non uno codemque tempore facta , sæpiufque deinde repetita , fimul sumpta lex imperii vocari consueverunt a jureconsultis, ut & lexregła, exemplo, ut opinor, veterum Romanorum , qui, urbe vix nata , Romulo fupremam poteftatem concesserant LEGĖ REGIA, cujus meminit Liv. XXXIV, 6. Quamvis Huberus Digr. loco pofterius nomen Antoninorum de mum temporibus, alii adhuc serius invaluifse existiment. Conf. Jo. Fridr. Gronov. Orat. de leg. regia . Jan. Vinc. Gravina de Orig.

jur. civ. CXIV. p. 139. fequ. LXVI. LXVI. Caye vero existimes, hac ipfa lege An, hac regia in servitutem fe addixisse Romanos, leminatus que omni omnino abdicasse imperio. Minime impera- gentium. Quamvis enim id vulgo colligant torú fta

ex Dione LIII. po 5 82. .1. D. de Conft. princ.co bilirus?

L. 31. D. de leg. falliffimum tamen id esse, universa docet historia. Sane post omnia illa SC. in gratiain Augusti facta, Caligulæ Senaa, tus vacationem legis Papiæ Poppææ caducariæ dedit , tefte Dione LIX. p.747 Quid vero opus erat hac lege solutione vel indulgentia , fi jam lege regia linperatores legibus omnibus fuerint soluti? Ergo iis legibus foluti erant principes , quibus eos nominatim fotveras

S. P.

$.P.Q.R. ut paullo poft ex fragmentis tabuIz Capitolinæ adparebit. Conf. Ger. Nood. Differt, ni. de jure fummi Imp. de leg. reg. p. 778. do obf. 1. 3. p. 411. seq. Jan. Vin. Gravina de orig. jur. civ. l. C.

LXVII. Ceterum regiæ illius legis, sub auf- 1XVII. picia Imperii Vespasiani repetitæ fragmentum cum legis bene longum ac cgregium exftat in tabula Regia, ænea Capitolina apud Gruter. Inscript. po CCXLII. cujus gentiotuta in dubium a nor nullis vocatam Hotomanaus , pluresque viri doctissimi, & nuper etiam clarisina Romana antiquitatis lumina Blanchinus , Fabrettus , nec non poftea Justus Eccardus, qui ipfe hoc monimentum descripsit & luculenta explicatione illustravit , agnoverunt . Illorum epiftolæ hanc in rem fcriptæ exftant apud Jan. Vincent. Gravin. 1 r. p. 231. fequ. Ipsum vero illud legis fragmentuin ita fe habet:

OEDUSVE. CUM. QUIBUS. VO

LET.FACERE. LICEAT.ITA.UTI. LICUIT. DIVO. AUG. TI. JULIO. CÆSARL. AUG. TIBERIOQUE. CLAUDIO. CÆSARI. AUG. GERMANICO.

TIQUE. EI. SENATUM. HABERE.

RELATIONEM. FACERE. REMITTERE. SENATUS. CONSULTA. PER. RELATIONEM. DISCESSIONEMQUE. FACERE. LICERET.ITA. UTI. LICUIT. DIVO. AUG. TI. JULIO. CÆSARI. AUG. TI. CLAUDIO. CÆSARI. AUG. GERMANICO.

URI

U

TIQUE. CUM. EX. VOLUNTATE.

AUCTORITATEVE. JUSSU.MANDATUVE. ETTS. PRÆSENTEVE.EO. SENATUS. HABEBITUR. OMNIUM. RERUM. JUS. PERINDE. HABEATUR. SER VETUR. AC. SI. E. LEGE. SENATUS. EDICTUS. ESSET. HABERETURQUE. U

TIQUE. QUOS. MAGISTRATUM. RATIONEMVE. CUJUS. REI. PETENTES. SENATUI. POPULOQUE. ROMANO. COMMENDAVERIT. QUIBUSQUE.SUFFRAGATIONEM. SUAM. DEDERIT. PROMISERIT. EORUM. COMITIIS. QUIBUSQUE. EXTRA. ORDINEM. RATIO. HABEATUR.

U

TIQUE. EI. FINES. POMERII.

PROFERRE. PROMOVERE.CUM. EX.REPUBLICA: CENSEBIT. ESSE. LICEAT. ITA. UTI. LICUIT. TI. CLAUDIO. CÆSARI. AUG. GERMANICO.

ITIQUE.QUÆCUNQUE. EX. USU.

REIP. MAJESTATE. DIVINARUM. HUMANARUM. PUBLICARUM. PRIVATARUMQUE. RERUM. ESSE. CENSEBIT. EI. AGERE. FACERE. JUS. POTESTATES

QUE.

QUE. SIT. ITA. UTI. DIVO. AUG. TIBERIOQUE. JULIO. CÆSARI. AUG. TIBERIOOUE. CLAUDIO. CÆSARI.AUG. GERMANICO.FUIT.

TIQUE. QUIBUS. LEGIBUS. PLE

BEIVÉ.SCITIS. SCRIPTUM. FUIT. NE. DIVÜS. AUG. TIBERIUSVE. JULIUS. CÆSAR. AUG. TIBERIUSQUE. CLAUDIUS. CÆSAR. AUG. GERMANICUS.TENERENTUR.. NIS. LEGIBUS. PLEBISQUE. SCITIS. IMP. CÆSAR. VESPASIANUS. SOLUTUS. SIT. QUÆQUE. EX QUAQUE. LEGE. ROGATIONE. DIVUM. ATIG. TIBERIUMVE. JULIUM. CÆ. SAREM.ATTG.TIBERIUMVE.CLAUDIUM. CÆSAREM. AUG. GERMANICUM.FACERE. OPORTUIT. EA. OMNIA. IMP. CÆSARI. VESPASIANO. AUG. FACERE. LICEAT.

.

HANC. LEGEM. ROGATA. ACTA. GESTA. DECRETA. IMPERATA. AB. IMPERATORE. CÆSARE. VESPASIANO. AUG. JUSSU. MANDATUVE. EJUS. A. QUOQUE. SUNT. EA. PERINDE. JUSTA. RATAQ. SINT. AC. SI POPULI. PLEBISVE. JUSSU. ACTA. ESSENT.

SAN

« PreviousContinue »