Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

Auli crellii Mcctium Atticarum libros primum anno huius saeculi quinquagesimo tertio inter bibliothecae auctor-um classicorum rPeubnerianae volumina edentifj id consilium stricte servandum mihi esse videbatura ut librorum manuscriptorum imaginemi ubicumque aliquatenus saltem licereti exprimeremfj cum autem secundum bibliothecae illius rationes eo certe tempore firmiter servatae adnotationem criticam llberiorem ibi adicere non liccretj equidem hominum eruditorum commodis ita me optime prospecturum esse arbitrabary ut in praev fatione varictatem lectionis longe optimae Srronovianae ex ed. Sronoviorum novissima a. noe adicerem ita adornatamy ut primo obtutu discerni possetv quid secundum librorum testimouiaa quid secundum coniecturas sive alienas sive meas novatum essetl per ipsum autem verborum ordinem notis quibusdam adhibitis et locos desperatos siguificarem et quae citra codicum fidem a me addita essent et quae in iis servata delenda esse mihi xviderenturfj lpsius vero apparatus critici notitiam cum viris doctis mox communicaturum me esse

ij Sellio edendo me intentum essea ut hoc addere liceata iam decem annis ante signiflcuveram in censura libelli kostocllii a. 1S1S editi eAuli Sellii quae ad ius pertinent kecognovit commentarioque critico instruxit ll lwan de Sloedem Series prima tres priores Sellii libros continensa inserta annalibus inscriptis 1al1rb. f. wissenschaftL liritik a. me ll coi dis sqq.

Mj v. praef. illius ed. vol. 1 p. llll1 unde haec verba hic quoquea ut in huius ed. vol. 1 p. vni describere mihi liceat

[ocr errors]
« PreviousContinue »